ဝိပႆနာ အေၿခခံ တရားေတာ္ (အရွင္ပုညာနႏၵ)

12 12 2011
ဝိပႆနာ အေၿခခံ တရားေတာ္မ်ား

ပညာရာမ မိုးကုတ္ဝိပႆနာေက်ာင္းတိုက္ ပဓာနဆရာေတာ္
အရွင္ပုညာနႏၵ
ဓမၼကထိက၊ ဗဟုဇနဟိတဓရ၊ ကမၼ႒ာနာစရိယ

ဝိပႆနာ အေၿခခံ တရားေတာ္မ်ား ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တိတိ က်က်သိလိုသူမ်ား အတြက္ Share လုပ္ပါသည္ ။

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၁)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၂)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၃)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၄)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၅)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၆)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၇)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၈)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၉)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၁၀)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၁၁)

အေၿခခံ ဝိပႆနာ တရားေတာ္ (၁၂)

Advertisements

Actions

Information

3 responses

13 11 2012
Anonymous

buy tramadol buy tramadol – tramadol hcl other names

19 11 2012
Anonymous

buy phentermine online no rx phentermine hcl 30mg online – phentermine hcl 30mg online

20 11 2012
Anonymous

cheapest phentermine phentermine online illegal – buy phentermine online mexico

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: