ဆရာ စံဇာဏီဘို ၏ ၁၂ ရာသီေဟာကိန္း ။

10 01 2010

ဆရာ စံ-ဇာဏီဘို ၏ ၂၀၁၀ တစ္ႏွစ္စာ ၁၂ ရာသီေဟာကိန္း ။
အိပ္ေဆာင္ ေဗဒင္ စာအုပ္ ။Aries

March 21 – April 19Taurus

April 20 – May 20Gemini

May 21 – June 20Cancer

June 21 – July 22Leo

July 23 –
August 22Virgo

August 23 –
September 22Libra

September 23 –
October 22


Scorpio

October 23 –
November 21Sagittarius

November 22 –
December 21Capricorn

December 22 –
January 19Aqaurius

January 20 –
February 18Pisces

February 19 –
March 20

Credit To : ေရႊအိုး

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: