ပ႒ာန္း တရားေတာ္ ။

21 09 2009

ပ႒ာန္း ပရိတ္ တရားေတာ္ ။

ပ႒ာန္းတရားေတာ္…

ေဟတုပစၥေယာ၊
အာရမၼဏပစၥေယာ၊
အဓိပတိပစၥေယာ၊
အနႏၲရပစၥေယာ၊
သမနႏၲရပစၥေယာ၊
သဟဇာတပစၥေယာ၊
အညမညပစၥေယာ၊
နိႆယပစၥေယာ၊
ဥပနိႆယပစၥေယာ၊
ပုေရဇာတပစၥေယာ၊
ပစၧာဇာတပစၥေယာ၊
အာေသဝနပစၥေယာ၊
ကမၼပစၥေယာ၊
ဝိပါကပစၥေယာ၊
အာဟာရပစၥေယာ၊
ဣၿႏၵိယပစၥေယာ၊
စ်ာနပစၥေယာ၊
မဂၢပစၥေယာ၊
သမၸယုတၱပစၥေယာ၊
ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ၊
အတၳိပစၥေယာ၊
နတၳိပစၥေယာ၊
ဝိဂတပစၥေယာ၊
အဝိဂတပစၥေယာတိ။

Advertisements

Actions

Information

One response

8 08 2011
Anonymous

Thank you so much. I play it everyday at home. May you be peaceful and liberated. Thar Du Thar Du Thar Du!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: