စုေဆာင္းထားေသာ ၿမန္မာ တဆိပ္ေဂါင္းမ်ား ။

5 03 2008

တဆိပ္ေဂါင္း စုၿခင္း ကို၀ါသနာပါေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္၀ါသနာတူ စုထားတဲ့ တဆိပ္ေဂါင္းေတြ ရိွရင္ ပို ့ေပးပါေနာ္ ။

Advertisements

Actions

Information

One response

11 04 2008
စိုးထက္ - Soe Htet !

ေကာင္းတယ္ … ကို ဇူလိုင္လည္း စုတယ္ ဗ်:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: